Aktivity

Uživatelé všech námi poskytovaných služeb si mohou vybírat ze širokého spektra aktivit. Jde např. o:

  • Sportovní aktivity

  • Taneční a pohybové aktivity

  • Vaření

  • Práce s počítačem a mobilním telefonem
  • Cvičení na stroji Power Plate
  • Práce s lidmi s autismem

Významný podíl aktivizace uživatelů spočívá v pracovně terapeutické činnosti, která je realizována v dílnách na detašovaném pracovišti, které leží v těsné blízkosti Zeleného domu pohody. Jedná se celkem o čtyři dílny, dvě keramické, košíkářskou a šicí dílnu. Dílny fungují každý všední den dopoledne, zájemci pak mohou do dílen docházet i v odpoledních hodinách. 

V dílnách uživatelé tráví svůj čas tvůrčí činností ve spolupráci a pod odborným vedením výchovných pracovníků. Jedná se o činnosti vedoucí především k rozvoji dovedností a k získání pracovních návyků.

S každým uživatelem se pracuje individuálně, postupuje se od jednoduchých dílčích úkonů ke složitějším. Při určování náplně práce je zohledňována míra manuálních schopností uživatele, ochota pracovat v týmu, nebo naopak preference samostané práce.

Výtvory vzniklé v dílnách jsou vždy originálem. Často jde o dílka vysoké umělecké i profesionální úrovně. 

Veřejnost si může výrobky z dílen zakoupit, případně objednat.

Prodej výrobků je pravidelně realizován na akcích města Hodonína - Minieko-jarmark, zahájení lázeňské sezóny, seminář Zdravé město apod.. Jednou ročně pořádáme také aukci a vánoční krámek. Výrobky najdete i v Městském informačním centru. Od ledna 2016 si může veřejnost zakoupit výrobky také prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách www.fler.cz nebo http://tvorivadilna.cekuj.net/. 

Koupí výrobků pomůžete zvýšit kvalitu života našich uživatelů. 

Získané prostředky jsou využity na podporu dílen, ozdravné a rehabilitační pobyty, nebo na inovaci vybavení vnitřních prostorů zařízení.