Chráněné bydlení

Služba chráněné bydlení je poskytována nepřetržitě (celoročně). Uživatelé bydlí ve dvoupokojových a dvou čtyřpokojových bytech v běžné zástavbě města Hodonín. 

 

Kapacita chráněného bydlení je 16 uživatelů.

 

V souladu s regionální kartou chráněného bydlení

uživatelům zajišťujeme:

  • ubytování v bytech (Hodonín).

uživatelům pomáháme (dle individuálních potřeb každého uživatele):

  • se stravováním - nákup potravin, příprava stravy, vaření, odběr obědů, podávání a pomoc s příjmem stravy (krájení, strouhání apod.), dohled nad pitným režimem,
  • s osobní hygienou - připomenutí, dohled, dopomoc při úkonech běžné hygieny (např. sprchování, čištění zubů, mytí vlasů, stříhání nehtů, výkonu fyziologické potřeby apod.),
  • se zvládáním běžných úkonů péče o vlastní osobu - připomenutí, dohled, dopomoc - oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, celková úprava vzhledu,
  • se samostatným pohybem - orientace ve městě, zvládání rizik, zajištění doprovodu,
  • s péčí o domácnost - zařízení bytu; připomenutí, dohled, pomoc - úklid a údržba domácnosti, péče o oblečení a obuv, udržování tepelného komfortu, obsluha spotřebičů, nakládání s odpady,
  • s kontaktem se společenským prostředím - podpora a pomoc - navazování, udržování přátelských, sousedských a jiných vztahů, při komunikaci a orientaci (v čase, místě, osobách), při využívání běžných veřejných služeb,
  • se seberealizací - vzdělávání, pracovní či jiné uplatnění, volnočasové aktivity, oblíbené činnosti, 
  • s péčí o zdraví a bezpečím, se zdravotní prevencí a zdravou výživou (např. provedení jednoduchého ošetření, návštěvy lékařů, dodržování léčebného režimu, dohled nad podáváním léků, vysvětlování rizik a opatření pro zajištění bezpečnosti, přivolání pomoci apod.),
  • s uplatňováním práv a oprávněných zájmů a obstaráváním osobních záležitostí - ve finanční a majetkové oblasti, pomoc s vyřízením osobních dokladů, s účastí na veřejném životě (např. uplatnění volebního práva), ochrana práv a ochrana před zneužíváním.