Cílová skupina

Chráněné bydlení Zeleného domu pohody je určeno některým stávajícím uživatelům služeb domova pro osoby se zdravotním postižením a týdenního stacionáře Zeleného domu pohody, kteří přejdou do nového typu služby - chráněného bydlení, tj.

  • uživatelům s mentálním postižením - mužům i ženám
  • mentální postižení může být kombinováno i s jinými typy postižení (lehké tělesné, smyslové či duševní)
  • od 19 do 64 let věku