Veřejný závazek

Poslání chráněného bydlení

Posláním chráněného bydlení Zeleného domu pohody je umožnit dospělým lidem s mentálním postižením žít v bytech ve městě Hodoníně, podporovat je a pomáhat jim v nezbytné míře a podle jejich individuálních potřeb tak, aby mohli, s ohledem na své schopnosti, přebírat odpovědnost za vlastní život. 

Cíle chráněného bydlení

  • Uživatel, který s potřebnou mírou podpory pracovníka zvládá činnosti spojené s přípravou jednoduchých jídel, nákupy, úklidem domácnosti, praním, žehlením a hospodařením s penězi.
  • Uživatel, který je zaměstnaný na pracovní poměr, příp. na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.
  • Uživatel, který s podporou pracovníka dokáže využívat veřejné služby ve městě.
  • Uživatel, který za podpory pracovníka navazuje a udržuje vztahy s rodinou a dalšími lidmi.

 Zásady chráněného bydlení

Individuální podpora

- míra podpory poskytované uživateli prostřednictvím pracovníků organizace je přizpůsobována konkrétním potřebám, schopnostem a přáním uživatele

Respektování svobodné volby uživatelů

- pracovníci respektují rozhodnutí a vyjádření uživatelů (za předpokladu, že přání uživatele není v rozporu s právy ostatních osob - např. spolubydlícího)

Integrace

- poskytovatel služby usiluje o zapojení uživatelů do života většinové společnosti - využívání běžných zdrojů společnosti

Partnerství a spolupráce

- ve vztazích uživatel (i mezi uživateli navzájem) x poskytovatel (pracovníci) x rodina uživatele, s důrazem na vzájemnou informovanost a komunikaci