Denní stacionář

Sociální služba denní stacionář je uživatelům (lidem s mentálním postižením) poskytována ve všední dny - od pondělí do pátku, mimo státní svátky a dobu nemoci uživatele.

Časové rozmezí poskytování služby je od 7:00 do 17:00 hodin.

Na základě potřeb zájemce o služby denního stacionáře se zájemce se zařízením dohodnou na rozsahu čerpání služby.

Zájemce si může zvolit:

 • které dny bude do zařízení docházet
 • kolik hodin denně má zájem službu využívat 
 • které druhy stravy bude odebírat 

 

Kapacita denního stacionáře je 18 uživatelů.

 

Uživatelům zajišťujeme:

 • stravování (kromě poskytnutí stravy jde např. o pomoc s výběrem oběda, s podáváním a nakrájením jídla),
 • kontakt se společenským prostředím (např. pomáháme při komunikaci, navazování vztahů, při orientaci - v čase, prostředí, osobách, při využívání běžných veřejných služeb).

Uživatelům pomáháme:

 • s osobní hygienou (např. při běžné denní hygieně),
 • se zvládáním běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. při oblékání, svlékání, obouvání, zouvání a celkové úpravě vzhledu),
 • se samostatným pohybem (např. při pohybu v prostorách stacionáře a bezpečném pohybu mimo něj),
 • se seberealizací (např. věnování se oblíbeným činnostem),
 • s péčí o zdraví a se zajištěním bezpečí (např. s přivoláním pomoci, rozpoznáním zhoršujícího se zdravotního stavu),
 • s uplatňováním oprávněných zájmů a obstaráváním osobních záležitostí (např. s hospodařením s finančními prostředky, s ochranou práv, ochranou před zneužíváním).