Cílová skupina

 Denní stacionář Zeleného domu pohody je určen uživatelům:

  • s mentálním postižením (mužům i ženám)
  • mentální postižení může být kombinováno i s jinými typy postižení (lehké tělesné, smyslové či duševní)
  • od 18 do 64 let věku

 Do cílové skupiny uživatelů denního stacionáře nepatří lidé:

  • trvale upoutaní na lůžko či invalidní vozík
  • s těžkým smyslovým postižením
  • s psychickým onemocněním, které převažuje nad mentálním postižením
  • agresivní, nebezpeční sobě i okolí, s vážnými poruchami chování a asociálními projevy znemožňujícími soužití v kolektivu