Transformace

 

Od ledna 2013 se naše zařízení zapojilo do projektu "Transformace sociálních služeb", který realizuje Odbor implementace fondů EU a Odbor sociálních služeb a sociální práce MPSV. Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Projekt vytváří na národní úrovni prostředí pro transformaci pobytových sociálních služeb na služby komunitní. Komunitní služby více podporují jejich uživatele v zapojení se do společnosti a na trh práce.

Projekt Transformace sociálních služeb je zaměřený na posílení kompetencí lidí se zdravotním postižením žijících v ústavech, podporuje poskytovatele sociálních služeb a další organizace poskytující služby, které napomáhají sociální integraci lidí se zdravotním postižením, a také kraje a obce. 

Projektu se účastní cca 40 zařízení - poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou v procesu transformace nebo chtějí s transformací svých služeb začít.

Klíčovými aktivitami projektu jsou:

 • konzultace a supervize
 • propagace transformace a deinstitucionalizace a komunitních služeb
 • vzdělávání
 • vyhodnocení průběhu procesu transformace a jejích dopadů.

Zelený dům pohody poskytuje od 1. 1. 2015 novou sociální službu chráněné bydlení. V rámci služby domov pro osoby se zdravotním postižením funguje také tréninkový byt, kde poskytujeme podporu a pomoc dvěma našim uživatelkám.

Harmonogram plánované transformace v Zeleném domu pohody:

 • k 1. 1. 2015 přešly 2 byty (do 31. 12. 2014 tréninkové) pod nově registrovanou službu chráněné bydlení (4 uživatelky)

 • v r. 2015 – duben 1 byt (2 uživatelé), červen 1 byt (2 uživatelé)

 • v r. 2016 – 1 byt (2 uživatelé)

 • v r. 2017 – 1 byt (2 uživatelé)

 • v r. 2018 – 1 byt (4 uživatelé)

 • v r. 2019 – 1 domácnost v Zeleném domu pohody (max. 6 uživatelů)

 • v r. 2020 – 1 domácnost v Zeleném domu pohody (max. 6 uživatelů)