Veřejný závazek

Poslání domova pro osoby se zdravotním postižením

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením Zeleného domu pohody je poskytovat prostřednictvím pobytových sociálních služeb podporu a nezbytnou péči dospělým lidem s mentálním postižením a pomáhat jim zapojit se v co největší míře do běžného života. Usilujeme o vytvoření podmínek vedoucích k naplňování individuálních potřeb uživatelů, jejich seberealizaci a samostatnosti s ohledem na možnosti každého uživatele. Při poskytování služby je kladen důraz na dodržování práv člověka a zachování lidské důstojnosti.

Cíle domova pro osoby se zdravotním postižením 

  • Uživatel co nejvíce soběstačný a samostatný, se zohledněním jeho možností a schopností
  • Uživatel připravený na přechod do chráněného bydlení
  • Uživatel zaměstnaný na pracovní poměr, příp. na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti
  • Uživatel zapojený do nácviků běžných činností života

Zásady domova pro osoby se zdravotním postižením

Dodržování práv uživatelů

- pracovníci zařízení respektují práva všech uživatelů bez rozdílu

Respektování svobodné volby uživatelů

- zařízení respektuje rozhodnutí a vyjádření svých uživatelů (za předpokladu, že přání uživatele není v rozporu s právy ostatních osob)

Individuální podpora

- pracovníci zařízení uplatňují individuální přístupy k uživatelům a snaží se poskytovat služby dle jejich individuálních potřeb

Integrace

 - zařízení usiluje o zapojení uživatelů do života většinové společnosti