Účast na konferenci v Trnavě

Tento typ sociální služby neměly možnost prezentovat pouze sociální pracovnice, ale také samotná uživatelka služby chráněné bydlení, Eva Krušinová. Ta všem přísedícím popsala, co obnáší život v Chráněném bydlení, jak se jí bydlet v bytě líbí a co vše se již dokázala naučit. I přesto, že byla naše prezentace nejkratší, sklidila, díky skvělému přednesu uživatelky Evy, největší úspěch. Po zdárné prezentaci jsme si dopřáli odměnu v podobě menšího občerstvení a vyrazili jsme zpět do Hodonína.  

Fotografie č.1, fotografie č.2.