Mezi uživatele zavítala vzácná návštěva - hejtman Michal Hašek

Příjezd početné delegace z krajského města byl předem avizovaný, a tak jsme si připravili stylové přivítání, které korespondovalo s nadcházející oslavou 25. výročí založení Zeleného domu pohody. Krojovaní zástupci uživatelů nabídli každému kousek chleba se solí a zazněla i oblíbená lidová písnička - V Hodoníně za vojáčka. Ke zpěvu uživatelky Jitky Zástěrové se přidali i hosté, ke kterým patřili i pan senátor Zdeněk Škromach a místostarosta města Hodonína pan Jiří Janda.

Během prohlídky budovy Zeleného domu pohody včetně zahradního areálu seznámil ředitel zařízení Petr Srnec hejtmana Haška s historií organizace, s její současností a samozřejmě nastínil i představy o jejím rozvoji. Pan hejtman i další hosté  se živě zajímali o život našich klientů, jejich strasti a radosti. Vzácná návštěva poté zamířila i do nové klubovny Denního stacionáře, a také na pracoviště terapeutických dílen, jež mají prostory v nedaleké budově Integrované střední školy. V dílnách se všem líbily výrobky klientů a hejtman Hašek se osobně zajímal o zapojení ZDP do procesu transformace i o službu Chráněné bydlení. Na závěr návštěvy pan hejtman požádal ředitele, aby tlumočil jeho poděkování pracovníkům organizace za jejich kvalitní a namáhavou práci v sociálních službách, o které svědčí příjemné prostředí ZDP, a také spokojenost klientů.