Pohodáři slaví 25 let

Kdo zavítal do společenského sálu Evropa určitě nelitoval. V bohatém programu se střídaly klienty nacvičovaná vystoupení s hudbou podbarvenými fotoukázkami, jež připomínaly historii sociálního zařízení, významnou osobu Mgr. Ludmily Švachové - zakladatelky organizace, aktivizační činnosti, arteterapie v dílnách, vysvětlení procesu Transformace a Chráněného bydlení. K dobré náladě a hladkému průběhu přispěl také známý moderátor Rádia JIH Petr Indra. "Chtěl jsem představit co nejširší spektrum naší činnosti a do programu začlenit co nejvíce klientů. Věřím, že se mi to s kolegy podařilo" uvedl Eduard Mezera, vedoucí výchovy a zároveň hlavní scénárista i režisér večera. Před zahájením akce pozdravil přítomné náměstek hejtmana Marek Šlapal - zástupce zřizovatele, jenž popřál Zelenému domu pohody mnoho zdaru do dalších let a poděkoval pracovníkům za jejich obětavou práci.

V obecenstvu tvořeném z rodinných příslušníků klientů, přátel, zástupců spolupracujících organizací, podporovatelů, bývalých zaměstnanců a kamarádů Zeleného domu pohody nechyběli vzácní hosté, jako například senátor Zdeněk Škromach, místostarostové města pánové Krabička s Ambrozkem, bývalá poslankyně Zuzana Domesová a další. Diváci mohli zhlédnout bohatou plejádu všech různých žánrů. Představila se hudební skupina Katatur s písničkami od legendárního uskupení Katapult, taneční vystoupení klientek s hlubším postižením na invalidních vozících, klienti předvedli jízdu na veslařském trenažéru nebo Jumping na trampolínách, nechyběl pěvecký příspěvek v krojích, taneční přehlídka v hokejových dresech a tanec s názvem "Boky jako skříň", stylinková proměna uživatelů či humorně laděná scénka "Všude dobře doma nejlépe". "Již dlouho jsem se tak nepobavila a věřím, že i ostatním se to moc líbilo." řekla Marie Ivičičová.

Na závěr bezmála tříhodinového programu využil ředitel zařízení slavnostní chvíle k předání malého symbolického dárku a před aplaudujícím hledištěm poděkoval svým kolegům nejen za přípravu skvělého, zábavného odpoledne, ale i za celkovou spolupráci. "Jsem si jist, že oslava významného jubilea se velmi zdařila a musím smeknout před kolektivem pracovníků přímé péče, který předvedl skvělou práci. Chtěl bych poděkovat také všem podporovatelům, přátelům a veřejnosti za spolupráci v uplynulých 25 letech" podotkl na závěr Petr Srnec.