Slavnostní otevření koupelen

Ve středu 21. 9. proběhlo slavnostní otevření rekonstruovaných koupelen za účasti vzácných hostů, mezi které patřili senátor Zdeněk Škromach, náměstek hejtmana Marek Šlapal, vedoucí sociálního odboru Jmk Martin Petřík, místostarostové města Hodonína Vítězslav Krabička a Jiří Janda, jednatel firmy SBD Hodonín, která práce prováděla, pan Pavol Dvorský a ředitelky zařízení soc. služeb v regionu. Ředitel našeho zařízení srdečně přivítal všechny přítomné, připomněl účel rekonstrukce – zvýšení kvality poskytovaných služeb, protože koupelny již nevyhovovaly potřebám uživatelů s ohledem na jejich intimitu při osobní hygieně apod. Ocenil pomoc zřizovatele při zajištění prostředků na tuto akci ve výši 700 tisíc Kč. Po slavnostním přestřižení pásky pozval ředitel návštěvníky na malé pohoštění, za které bychom sponzorům chtěli poděkovat!!