Nabitý program našich klientů

Na konci listopadu proběhla již XIII. aukce výrobků klientů. "Třináctka v tomto případě nešťastná nebyla a dražitelé, jež si odnesli krásná originální dílka z keramiky, textilu a papíru společně s dalšími dárci pomohli částkou bezmála 70 tis. korun, za které všichni uživatelé moc děkují.", zhodnotila tradiční akci Kateřina Wolfová - ekonomka ZDP.

Mikulášskou nadílku přinesli přestrojení kamarádi z Dětského domova, s nimiž nás pojí dlouhodobá spolupráce při různých akcích", uvedla Romana Kocianová, sociální pracovnice organizace.

Pěkným a důstojným uzavřením 25. roku působení zařízení sociálních služeb byl společenský večer nazvaný "AFTER PÁRTY", na kterém si tentokrát pro rodiče, opatrovníky, přátelé ZDP a zejména klienty připravili program pracovníci přímé péče.

V maskách čertů, moderátorů, zpěváků a dalších se snažili pobavit široké publikum vychovatelé, pracovníci v soc. službách, zdravotní sestry a dokonce pracovníci THP. "Podle ohlasů si myslím, že se nám to celkem povedlo", doplnil Petr Srnec. Při tomto napůl slavnostním večeru byla samozřejmě v malém vzpomenuta historie dřívějšího ústavu, nechybělo poděkování pro pracovníky, jež stáli u zrodu a počátku Zeleného domu pohody, v čele s paní magistrou Švachovou, jako nositelkou myšlenky a paní Pelíškovou, tehdejší vedoucí. "Hlavní oslavy jubilea proběhly v květnu v sále Evropa", upřesnil Eduard Mezera - scénárista besídky i květnové Akademie a zároveň vedoucí výchovy ZDP. 

Klienti se také tradičně zapojili do akce pořádané Deníkem Rovnost "Česko zpívá koledy" a velký úspěch sklidila se svým vystoupením na Vánočním jarmarku skupina Katatur. Krásným zpestřením bylo pro naše uživatele pěvecké a dramatické vystoupení studentů břeclavské střední průmyslové školy. "A nesmíme zapomenout na to, že jsme využili babího léta k nátěru "rybářského" mostu, poněvadž chceme, abychom dokázali společnosti, že umíme i přiložit ruce k dílu, jak zpívá v pohádce o císaři ..." , uzavřel správce ZDP Martin Mikl, pod jehož vedením uživatelé natřeli most přes řeku Moravu vedoucí do čtvrti Rybáře.

Uživatelé, vedení a pracovníci hodonínské organizace sociálních služeb děkují zřizovateli - JMK, městu Hodonínu, všem účastníkům dobročinné aukce, dárcům, sponzorům, přátelům za spolupráci a podporu během roku 2016! Taktéž přejí pohodové prožití vánočních svátků, mnoho štěstí a zdraví po celý nový rok!

Petr Srnec