Zelený dům pohody se prezentoval také v Trnavě

Sociální pracovnice B. Gříbková nejdříve přednesla posluchačům základní informace o službě chráněné bydlení, tj. o poslání, cílech, cílové skupině, o pozitivech i negativech této služby, o jejím vývoji a současné situaci. Po jejím vstupu dostaly slovo Eva Krušinová se sociální pracovnicí R. Kocianovou, které spolu předvedly krátký rozhovor o způsobu života v chráněném bydlení. Stejně jako minulý rok Eva dokázala upoutat pozornost všech přísedících a některým z nich vehnat i slzičku do očí, za což ji věnovali poděkování v podobě hlasitého potlesku.

Zelený dům pohody měl v Trnavě možnost prezentovat své zařízení již poněkolikáté a dovoluji si říci, že se stal na této konferenci oblíbeným účastníkem, díky kterému získávají posluchači užitečné informace nejen o službě chráněné bydlení, která v trnavském kraji není zatím příliš rozšířená.    (BG)

Fotka1, Fotka2