Uživatelé ZDP si opět užívají i canisterapie

HODONÍN – Po delší odmlce si klienti našeho ZDP mohou opět užívat pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny – takzvané canisterapie. Zásluhou paní Ireny Janotové, která začala do zařízení přivádět svoji fenku Máju, si tak příjemné psí srsti, jemného olizování a pohledů laskavých psích očí užívaly nejen klientky pečovatelského oddělení, ale i další klienti. Paní Janotové mockrát děkujeme za laskavost i ochotu! (em)