Návštěva žáků ZŠ

Sociální pracovnice Broňka Gříbková žáky nejprve provedla po budově zařízení a seznámila je s cílovou skupinou, posláním, poskytovanými službami a aktivitami, které klienti využívají.

Po exkurzi hlavní budovy žáci navštívili také prostory denního stacionáře a jednotlivé dílny ZDP, umístěné v pronajatých prostorech ISŠ na Jilemnického ulici, kde mohli vidět, čemu se klienti nejčastěji věnují. V dílnách měli možnost si práci také vyzkoušet. Výrobky klientů řada z nich velmi obdivovala. "Již podruhé jsme využili nabídku vedení ZDP k návštěvě a rozšíření obzoru mladé generace, aby získala alespoň malou představu o životě lidí s handicapem", uvedla Alena Řeháková - zástupkyně ředitele ZŠ. Na závěr je sociální pracovnice informovala o tom, že mohou v případě zájmu v Zeleném domu pohody vykonávat dobrovolnickou činnost. "Myslím si, že taková spolupráce je ku prospěchu oběma stranám. Naši klienti rádi přivítají každou návštěvu a zájem o ně samotné a mladí lidé poznají, že mentální postižení neznamená to, že je někdo horší, ale jen trochu jiný", doplnil Petr Srnec.