14. ročník předvánoční Aukce

V srdečné, přátelské ale někdy i trošku "konkurenční" atmosféře se nesl celý večer, při němž se vydražilo všech 30 připravených výrobků. "Dražba skončila úžasným a přelomovým výtěžkem 145.500,- Kč, za což všem zúčastněným patří velký dík. Navíc někteří z tradičních či pozvaných podporovatelů se nemohli osobně účastnit, a přesto poslali darovací smlouvy, takže celková částka byla bezmála 170 tisíc", upřesnila Kateřina Wolfová - ekonomka a zároveň zástupkyně ředitele ZDP.

Výtvory z ergoterapeutických dílen byly jako každý rok originální a již na první pohled bylo zřejmé, že je jejich autoři (klienti) vytvářeli s trpělivostí a pílí. Díla vznikala pod vedením pracovnic v keramických dílnách, v dílně košíkářské, šicí a kutilské.

"Za získané finanční prostředky bude zakoupena nová keramická pec, materiál a další pomůcky do veškerých aktivit, aby se naši klienti mohli i nadále s úspěchem realizovat v činnostech, které je baví a naplňují", uvedl Petr Srnec, ředitel Zeleného domu pohody.

Štědří dražitelé byli pořadateli aukce pozváni k pohoštění, které pro ně přichystali klienti a pracovníci ZDP i za podpory dalších dárců - vinařství a výrobce uzenin, kterým také velmi děkujeme. (Romana Kocianová - soc. pracovnice ZDP)

Bližší informace v reportáži TVS Hodonín - zde.