Mikulášské posezení pro seniory v Rohatci

Taneční vystoupení našich uživatelů totiž při příležitosti Dne otevřených dveří Zeleného domu pohody nadchlo předsedkyni Klubu důchodců Rohatec, z. s. - paní Annu Davidovou. Paní Davidová přišla s nápadem zařadit naše vystoupení do programu jejich akce - Mikulášského posezení pro seniory. S Klubem důchodců v Rohatci spolupracujeme již mnoho let, a proto jsme její návrh přivítali. 

Čtrnáct klientů - taneční skupina "Hašlerky" - v Rohatci tančila na píseň Děti ráje. Senioři se zapojili a velmi si společné chvíle s našimi klienty užili.

Tanečníci byli za své vystoupení po zásluze odměněni štědrými mikulášskými balíčky.

Fotka č.1, fotka č. 2