Jubilejní 10. ročník Plesu Benatura 2018

Na X. ročníku benefičního plesu vystoupila řada umělců a ples byl doprovázen bohatým a pestrým programem. K tanci hrála hudební skupina DIAMOND z Kroměříže a cimbálová muzika Strážničan. Diskotéka tentokrát v podání DJ Milana byla velkou zábavnou show. Velký potlesk sklidilo společné vystoupení klientů ZDP, Dětského domova Hodonín a Hodonínských mažoretek s názvem "10 let na jedné lodi". Režii a scénář připravila zakládající členka Benatury Markéta Rašková společně s Petrem Přikrylem. Průběh plesu zdobila výstava obrazů již známého hodonínského malíře Petra Přikryla. Oblibě se těšil také fotokoutek p. Jursu a nápoje u coctail baru Fortix. Programem plesu provázela moderátorská dvojice. Při vstupu do prostorů Domu kultury účastníky plesu vítal organizační výbor a děti z Dětského domova rozdávaly příchozím ženám marcipánová srdíčka.

Ceny do tomboly věnovali sponzoři a dobrovolní dárci. Výtěžek ze vstupného a prodeje z tomboly byl slavnostně předán přímo na plese řediteli Zeleného domu pohody p. Petrovi Srncovi, a to šekem ve výši 100 000,- Kč a zástupci ředitele Dětského domova p. Vlastimilovi Kluďákovi, a to šekem ve výši 60 000,- Kč. Uvedený výtěžek je nejvyšší dosažený z historie všech benefičních plesů pořádaných spolkem Benatura.

Za úspěch celé akce stojí ochota a nezištná pomoc všech členů spolku Benatura, kteří pomáhali při přípravě a průběhu této akce.

Děkujeme všem dobrovolníkům z Benatury, vystupujícím a účastníkům, kteří svou dobročinností přispěli k nádhernému zážitku jubilejního X. ročníku Plesu Benatura.

Těšíme se společně s vámi na další ročník benefiční akce - Ples Benatura 2019.

Mgr. Kateřina Kučerová,

předsedkyně spolku Benatura, Hodonín