Poznali jsme faunu a floru řeky Moravy z paluby lodě Konstancie

HODONÍN – Po roce jsme opět mohli sledovat krásy fauny a flory v okolí břehů řeky Moravy z vyhlídkové lodi Konstancie. Plavbu jsme si vysloužili od provozovatelů Přístaviště U Jezu jako odměnu za úklidové práce v bažantnickém lesoparku a po obou březích hodonínského slepého ramene v rámci akce s názvem Den Země.

Počasí sice bylo nevlídné, ale vzhledem k dalším plánovaným akcím bylo nezbytné, abychom do areálu poblíž pomyslné hraniční čáry vyrazili i za hustého a vytrvalého deště. Vždyť koneckonců známá výletní loď má zastřešení a důstojné zázemí. V úvodu jsme i my poděkovali za přetrvávající přízeň a milým hostitelům jsme předali příznačný dárek v podobě keramické rybičky z naší dílny, a pak už jsme se bavili osmdesátiminutovou projížďkou, během které jsme si i vyzkoušeli kormidlování obřího plavidla.

Za přínosný relax a odborný výklad o krásách hodonínské přírody děkujeme paní delegátce, a také paní Andrei Řičicové a panu Františku Ondrušovi.   (em)