Pracovně pomáháme spřáteleným organizacím

HODONÍN – V rámci transformace sociálních služeb se uživatelé stále častěji zařazují i do pracovního procesu, ať už pravidelně trvalým pracovním poměrem anebo nárazově sezónními pracemi.

Skupina uživatelů dochází za prací do jednoho z podniků zabývajícím se výrobou uzenářských výrobků, další dobrovolníci pomáhají s údržbou areálu (očista chodníků a vozovek) ve známé mlékárenské firmě. Jsme rádi, že se touto formou můžeme zapojit do pracovní činnosti, vydělat si potřebné finanční prostředky, a zároveň poznat výrobu či pracovníky. (em)