AUKCE 2018

Poslední listopadový čtvrtek se v Zeleném domu pohody pořádal již 15. ročník předvánoční Aukce výrobků klientů. Na pořádanou akci dorazilo více jak dvacet dražitelů z různých podnikatelských odvětví regionu (např. ze stavebnictví, cestovního ruchu, finančnictví, módy a dalších). Mezi účastníky byli také zástupci vedení města Hodonína - pan starosta Libor Střecha se svojí manželkou, dlouhodobý podporovatel zařízení exministr soc. věcí Zdeněk Škromach a role licitátora se s tradičním velkým úspěchem zhostil pan Jiří Janda. Tak jako každý rok, co aukci zároveň moderuje, po celou dobu přispíval k dobré náladě při dražení výrobků. Všichni, ať už opakovaně nebo poprvé, přišli vyjádřit svou podporu lidem s mentálním postižením, jež využívají sociální služby organizace se sídlem v Hodoníně.

V srdečné, přátelské ale někdy i trošku „konkurenční“ atmosféře se nesl celý večer, při němž se vydražilo všech 33 připravených výrobků. „Dražba skončila výtěžkem krásně zaokrouhlených 105.000,- Kč, za což všem zúčastněným patří velký dík. Navíc někteří z tradičních či pozvaných podporovatelů se nemohli osobně účastnit, a přesto poslali darovací smlouvy, takže celková částka byla bezmála 150 tisíc a těsně jsme se přiblížili rekordu z minulého roku“ upřesnila Kateřina Wolfová – ekonomka a zároveň zástupkyně ředitele ZDP.

Díla či dílka z aktivizačních dílen byly jako každý rok originální a již na první pohled bylo zřejmé, že je jejich autoři (klienti) vytvářeli s trpělivostí a pílí. Výrobky vznikaly pod vedením pracovnic v keramických dílnách, v dílně košíkářské, šicí a kutilské. „Na aukci byl přizván na žádost dražitelů i jeden z klientů zařízení – Zbyněk Mank, který se podílel na výrobě mnoha výtvorů. Tento od přítomných sklidil velký obdiv. Z jeho rukou vznikl také keramický mamut- nejdráže vydražený předmět aukce za 7 tisíc korun.“ uvedl vedoucí výchovy ZDP Eduard Mezera.

„Je nám jasné, že např. pletený košík hodnotu 3.500 korun nemá, ale všichni dražitelé předvedli ohromné srdce a ochotu přispět na pomoc potřebným za což jim patří srdečné poděkování. Získané finanční prostředky přispějí na zakoupení nového klimatizovaného automobilu pro klienty, dále na materiál a další pomůcky do veškerých aktivit, aby se naši klienti mohli i nadále s úspěchem realizovat v činnostech, které je baví a naplňují.“, uvedl Petr Srnec, ředitel Zeleného domu pohody.

 

foto č. 1, foto č. 2, foto č. 3, foto č. 4, foto č. 5, foto č. 6, foto č. 7, foto č. 8,

foto č. 9, foto č. 10, foto č. 11