Přátelství pokračuje

I v tomto roce jsme v rámci pozvání družebního Klubu důchodců v Rohatci vystupovali na Mikulášském setkání na obecním kulturním domu. Naši klienti svým tanečním vystoupením pod vedením Simony Jurenové a Stanislava Dobiáše zpestřili sváteční večírek rohateckým důchodcům. Předvedli dvě taneční skladby a to: "Druhý břeh", jež symbolizuje dvě stránky život - smrt a "Souznění", ve které pracovníci zapojili klientky s hlubším postižením na invalidních vozíčcích. Na závěr naší "vsuvky" zazpíval procítěně krásnou romskou píseň  Denis Vašek. Do Rohatce již jezdíme spoustu let a navzájem se obohacujeme přátelstvím. "Spolupráci začala již zakladetelka ZDP p. Švachová s tehdejší předsedkyní klubu důchodců paní Vláčilovou a my na ni s nástupkyněmi vedení klubu jen navazujeme "podotkl k historii Eduard Mezera, jež naše vystoupení moderoval.