Poděkování za dobrovolnickou činnost

Chtěli bychom i touto formou poděkovat našemu dobrovolníkovi Pavlu Vaculíkovi za obětavé docházení za klienty Zeleného domu pohody. Svůj volný čas věnuje pan Vaculík především klientům, kteří vyžadují nejvyšší míru podpory. Vždy má pro ně připraven zajímavý program, např. písničky, stolní hry, povídání aj. Klienti mají Pavla moc rádi, nadšeně ho vítají a těší se z jeho přítomnosti. Panu Vaculíkovi jsme 10. prosince předali drobné dárečky jako poděkování. Při příležitosti mezinárodního dne dobrovolníků byl pan Vaculík oceněn také v obřadní síni Města Hodonína. Pavel dochází za dobrovolnickou činností i do Nemocnice TGM, kde navštěvoval v době hospitalizace i klientky našeho zařízení. Pan Vaculík spadá pod Dobrovolnické centrum Dobromysl, které provozuje Centrum pro rodinu Hodonín.

Pavle, moc Vám děkujeme!!!   


Foto č.1, foto č. 2, foto č. 3