Benefiční ples Benatura bavil hosty už pojedenácté

HODONÍN – Plesová sezóna je v plném proudu a její nedílnou součástí se stal i velmi oblíbený ples Benatura, pořádaný lidmi ze stejnojmenného spolku ve spolupráci s hodonínskými organizacemi Dětský domov a Zelený dům pohody. Benefiční podtext této akce přilákal bezmála 700 hostů, kteří tak beznadějně vyprodali celý kulturní dům. Na plesovou zábavu se nesmírně těšili i uživatelé ZDP, neboť právě jim spolu s kamarády z dětského domova opět patřil výtěžek z této chvályhodné společenské akce. Symbolické šeky s celkovou sumou 170 tisíc korun obdrželi přímo na pódiu zástupci zmiňovaných organizací ředitelé Vlastimil Kluďák a Petr Srnec.

Letošní jedenácté pokračování nebylo ničím výjimečným oproti minulým ročníkům, a tak doslova na každém kroku bylo živo a veselo, přičemž vše bylo protkáno příjemnou přátelskou atmosférou. Starali se o to také moderátoři večera Simona Lukášová a herec Petr Batěk, kteří vtipně moderovali dění na parketu a dokonce pány a dámy z bažantnické Pohody vyzvali k aktivní účasti při losování čísel hlavní tomboly. Rozhodně si to zasloužili, vždyť jejich taneční číslo Afrika sklidilo zasloužené ovace publika. V nabitém programu večera byla jistě největší hvězdou Heidi Janků se svými hity, ale výborně jí sekundovali i další umělci. K poslechu a hlavně tanci hrály hudební skupiny DIAMOND z Kroměříže, ABBA World revival ze Zlína a pozdní večer osvěžil dvěma odvážnými vstupy, kankánem a charlestonem, Spolek elegantních dam z Brna. Vyznavači lidové muziky si zase zazpívali spolu se strážnickou cimbálovou muzikou DANAJ a v rytmu disca to roztáčel DJ Milan z Teplic.

Doplňkovým programem bylo společné vystoupení dětí z dětského domova, klientů ZDP a hodonínských mažoretek pod vedením Markéty Raškové a malíře Petra Přikryla, jehož obrazy na dřevě si mohli příznivci umění prohlédnout v instalované minigalerii. Účastníci plesu se jistě nejen dobře pobavili, ale odcházeli s hřejivým pocitem, že pomohli ke zdaru bohulibé benefiční akce.

Vedení a zaměstnanci obou organizací, uživatelé ZDP a děti z dětského domova by tak chtěli touto formou srdečně poděkovat zúčastněným na této charitativní akci, všem vystupujícím, paní Heidi Janků, moderátorům Simoně Lukáčové a Petru Baťkovi, skupinám Diamond a ABBA revival, Spolku elegantních dam, hodonínským mažoretkám pod vedením paní Markéty Raškové a dalším, samozřejmě všem sponzorům a přispěvovatelům do bohaté tomboly, bez kterých by tato akce nebyla úspěšná. A v neposlední řadě i Městu Hodonínu a hlavně členům sdružení BENATURA, kteří se zasloužili svou organizací a zabezpečením plesu, že rekordní výtěžek akce poslouží dobré věci. 

Za všechny děkují Vlastimil Kluďák a Petr Srnec, zástupci Dětského domova a ZDP.