Naši uživatelé zkouší nové pracovní zařazení

HODONÍN - Práce je cílevědomá lidská činnost, která vede k uspokojování lidských potřeb a k vytváření statků a služeb. Jakákoliv, třeba i ta nejjednodušší činnost, která se ovšem provádí pravidelně, může uspokojovat i člověka s handicapem. Proto se i vedení Zeleného domu pohody snaží své klienty pracovně motivovat a hledá pro ně dostupné zaměstnání.

Uživatelé ZDP se již před časem velmi úspěšně zařadili do činností ve firmě Moravská Poctivá a.s., která se zabývá zpracováním masa. Na konci února jsme našim uživatelům nově nabídli pracovní poměr i ve firmě Eurograzo, a tak se i ti s nejvyšším stupněm postižení mohou zařadit do pracovního procesu a zlepšit svoji životní situaci.

Společnost EUROGRAZO s.r.o., která již 7 let poskytuje práci zdravotně postiženým spoluobčanům, se svou produkcí zaměřuje zejména na výrobky pro zdravý životní styl, netypické dárky a dekorace, lékárničky a výrobky pro bezpečnost, a dále na poskytování rekondičních služeb. (em)