Pracovníci ZDP absolvovali kurz sebeobrany

HODONÍN - Kterýkoliv z našich pracovníků může během vykonávání profese  zažít potřebu řešení konfliktních a krizových situací, ať ze strany našich uživatelů nebo i cizích neznámých osob. Vědět si rady v kritickém okamžiku a adekvátně ragovat není rozhodně jednoduché, a je třeba k tomu profesionální výcvik. 

Proto vedení našeho zařízení psokytlo svým zaměstnancům první vzdělávací lekci, které se velmi úspěšně zhostil zkušený lektor pan Petr Novák ze Sorudo týmu v Hradci Králové. Během sedmi hodin, které všem zúčastněným utekly nečekaně rychle, prokázal pověst výborného pedagoga, jenž i se zcela neznámým kolektivem dokázal vybudovat přátelskou a milou atmosféru a přesvědčil nás, že ani před náhlým násilím není třeba panikařit nebo strkat hlavu do písku. (em)