I Zelený dům pohody se snaží pomáhat...

HODONÍN - V rámci dlouhodobé perfektní spolupráce zařízení pro osoby s mentálním handicapem, jež má zázemí v hodonínské čtvrti Bažantnice s vedením města a Lázněmi Hodonín - zastoupené ředitelem M. Sýkorou, provozující koupaliště a krytý bazén vypomáhali klienti ZDP pod vedením vedoucího výchovy E. Mezery s úklidem areálu koupaliště a přilehlého okolí. "Čistili jsme chodníky, obrubníky, sbírali šišky, odpadky a vytrhávali trávu. Většině z nás to šlo a kdo se práci vyhýbal, tak obdržel červenou kartu a druhý den už nebyl členem našeho údernického kolektivu. " dodal s úsměvem E. Mezera. Sice za ztížených pracovních podmínek, které umocňovalo počasí, dokázali i lidé s postižením, že chtějí být prospěšní, a že si pomoci jiných váží. "Chceme se prezentovat možnou pomocí našich klientů, ukázat veřejnosti, že umíme také přiložit ruce k dílu. Již dlouhé roky spolupracujeme s vedením koupaliště, ať již bylo organizací města či teď Lázní Hodonín" dodal Petr Srnec - ředitel ZDP. "Věřím, že nám to přináší oboustranný přínos. Poskytujeme našim postiženým spoluobčanům např. možnost pořádání plaveckých závodů, plavecké vyžití v pravidelných trénincích a oni nám to vrací pomocí brigádnických prací " doplnil za vedení Lázní Hodonín vedoucí koupaliště a krytého bázénu Libor Bartoš.

"Našim uživatelům se snažíme nabídnout spoustu rozličných činností, zejména je podporujeme. V rámci jejich možností  a dovedností pomáháme zprostředkovat zaměstnání, učíme je samostatnosti a aktivizujeme při zpestření jejich života. Bez pomoci našich pracovníků by to ve spoustě případů nešlo, ale proto jsme tady a je to naše poslání. " - osvětlila hlavní poslání ZDP soc. pracovnice Romana Kocianová.  (zdp)