Naše plesová nabídka: na skok do Hoštic

HODONÍN - Zelený dům pohody se v rámci Plesu Benatura prezentoval tanečním vystoupením s názvem Na skok do Hoštic.
Podíleli se na něm pracovníci Jitka Rathouská, Stanislav Dobiáš a Anna Flášarová, a podle ohlasu publika měla jejich společná snaha úspěch. (em)