Vyjádření ředitele ZDP Hodonín k aktuální nouzové situaci

Informace ředitele ZDP Hodonín: 

Vážení, všichni víme jak složitou situací prochází Česká republika, zejména senioři, zdravotnictví a socialní služby. Jen informujeme, že v Zeleném domu pohody je situace stabilizovaná, služby denního a týdenního stacionáře, jejichž poskytování jsme dočasně přerušili, rozjedeme jakmile to bude možné, klientům DOZP i CHB poskytujeme podporu i péči v plném rozsahu. 

Všichni spolupracujeme!! Já svým kolegům a všem pracovníkům ZDP děkuji za loajálnost, tolerantnost, flexibilitu a další projevené kladné vlastnosti, v této době  moc potřebné. Moc vám všem děkuji!!!

Všem přejeme spoustu zdraví a klidu!

Za ZDP Petr Srnec