Pracovníci ZDP seznamují uživatele s naléhavou epidemiologickou situací

HODONÍN - V aktuální epidemiologické situaci pociťují vážné obavy především naši hendikepovaní uživatelé, kteří pod tíhou změn, opatření, zákazů, příkazů a veškerého mediálního zpravodajství jeví četné známky obav, nejistoty i strachu. Proto jsme dnes přistoupili k sérii oddělených minikomunit, na kterých jsme klienty seznámili s důvodem opatření, kterými se zabývá nejen celá ČR, ale v podstatě celá planeta.
Vedoucí přímé péče Eduard Mezera uživatele seznámil s důvodem vzniku pandemie a s nutností dodržovat nastavená opatření. Vrchní sestra Anna Hrušková informovala o zásadách zdravotní prevence a pravidelných kontrol, včetně nezbytných hygienických zásad.
V závěru této preventivní akce pracovníci v sociálních službách Lenka Doubravová a Tomáš Vlašic uživatelům rozdali velmi ceněné dárky a zároveň jim předvedli správné nasazování ochranných roušek. (zdp)