Jsme v poho a vzkazujeme: Veselé Velikonoce!

HODONÍN - Na prahu nejvýznamnějších křesťanských svátků chceme všem svým blízkým a kamarádům vzkázat: jsme v pohodě a přejeme všem Veselé Velikonoce!

V Zeleném domě pohody aktuálně provádíme opatření související s přípravou prostor pro izolaci osob případně nakažených koronavirem nebo již nemocných. Velmi dobře přitom spolupracujeme s Jihomoravským krajem, který nás již vybavil nezbytnými ochrannými prostředky - rouškami, respirátotry, plášti, štíty i desinfekcí, takže máme již připraveny pokoje pro případnou izolaci jak uživatelů, tak i pracovníků.

Zatím ale můžeme vzkázat potěšitelnou větu, a klepeme přitom rázně na dřevo - u nás v ZDP není aktuálně žádný nemocný (uživatelé i pracovníci) nákazou COVID 19 a nemáme ani žádné příznaky koronaviru! Držíme si všichni palce a snažíme se dodržovat stanovená hygienická opatření a s radostí sledujeme zprávy o tom, že se situace nezhoršuje, nýbrž den ode dne je příznivější.   

Na dnešní malé komunitě jsme uživatele informovali o pokračujících opatřeních, o  nezbytnosti zákazu návštěv i zákazu vycházení, i o tom, že letošní Velikonoce stráví v zařízení. Jsou disciplinovaní, i když se pochopitelně ptají: kdy přijde mamka, kdy zavolá brácha, kdy půjdou domů a kde jsou ostatní kamarádi...

Snažíme se je všemožně rozptýlit, dnes to ale nejvíce dokázal sladko-slaný balíček s velikonoční nadílkou. Venku je krásně, a tak již často pobýváme na zahradě. Chlapi upravují zahradu, čistí bazén a přenášejí nábytek, holky zase pečují o květiny a žehlí hromady roušek. Prostě - jsme v poho! (em)