Zpráva Krizového štábu ze dne 11. 12. 2020

Krásný pátek, přátelé!
Přicházíme s pravidelným "Týdeníkem nových zpráv" ze ZDP a jeho sociálních služeb
Pro Krizový štáb (dále KŠ), a myslím, že nejenom pro něj, je nejdůležitější a nejlepší zprávou, že umožníme klientům DOZP i CHB podívat se o víkendu za jejich nejbližšími. Přes všechna rizika jsme se rozhodli zkusit uvolnit situaci. Již ve čtvrtek rodiče sociální pracovnice obvolávala, aby byli s předstihem informováni o této možnosti. Budeme všichni věřit, že si víkend klienti s rodinou krásně užijí, budou respektovat doporučení od KŠ, aby se situace nezhoršila a mohli všichni strávit blížícím se sváteční dny u stromečku jak byli zvyklí. 
Zároveň bychom chtěli všem poděkovat za pochopení situace, respektování opatření, které vedly k minimálnímu výskytu Covidu u nás v zařízení, a věřte, že nám bylo hrozně líto, že muselo přijít k odloučení příbuzných a přátel.
Již o minulém víkendu byly povoleny návštěvy v zařízení domova a na bytech 5+6 (rodiče a opatrovníci klientů bytů 1-4 mají možnost si domluvit návštěvy s pracovnicemi služby CHB) ve vyhrazených prostorech a za určitých opatření (respirátory, 1 účastník návštěvy, desinfekce apod.). Vše zůstává stejné mimo doby návštěvy – ta se zvyšuje na 1 hodinu. Je možné také využít venkovní prostředí při vhodném počasí. Stále ale platí, že jen rodinní příslušníci!  Zdůrazňuji, že chráníte ostatní klienty, pracovníky i sebe (v případě nesrovnalostí volejte řediteli).
Také v případě dotazů, připomínek apod. jsme Vám samozřejmě k dispozici, proto se neobávejte volat!
Vánoční pobyty klientů DOZP i CHB doma se budou odvíjet od situace nejen v ČR, ale hlavně podle tohoto víkendu, kdy budou uživatelé doma…
Elektronická aukce výrobků klientů byla velmi úspěšná a přinesla zařízení více jak sto tisíc, které pomohou k zlepšení vybavení, ať již v budově ZDP nebo dalších služeb. Probíhají práce na rekonstrukci koupelny v podkroví. Výměna podlah na odd. Juniorů, drobná rekonstrukce, nákupy různých zařízení, nábytku, vybavení a dalšího .Velmi si vážíme přístupu dárců i v této problémové době! 
Jen pro info: Ve čtvrtek proběhla metodická návštěva z Krajské hygienické stanice. Po informacích, které jim poskytla vrchní sestra společně s ředitelem o tom, jakým způsobem jsme ať již reagovali nebo jsme připraveni na eventuální výskyt pandemie, odcházela spokojena. Je to samozřejmě zásluha všech pracovníků i klientů zařízení, protože jsme nevycházeli jen z písemností, ale i praxe, kterou prozatím společně zvládáme na velkou 1, za což jim jako zástupce KŠ moc děkuji.
Samozřejmě jsme si vědomi i pomoci ostatních, zejména rodičů. Děkujeme za pochopení, respektování opatření, s kterými někdy nesouhlasí, ale jsou si vědomi toho, že je děláme v zájmu všech...
Za celý ZDP Vám přeji krásný již třetí adventní víkend!
Petr Srnec (ředitel zařízení)