Předvánoční poděkování a přání

Přátelé, zdravíme před poslední adventní nedělí a věříme, že jste zdraví!

   Chtěli bychom Vám všem hned na začátku popřát krásné prožití vánočních svátků v kruhu rodinném, pod stromečkem hlavně zdraví a vyplněné přání, ať je rok 2021 klidnější...

Zejména rodičům služeb TS a DS děkujeme za spolupráci v tomto, pro nás všechny, problémovém roce! Velmi si vážíme přístupu ve složitém krizovém období, ve kterém jste projevili pochopení a tolerovali nastavená opatření. Společně to zvládáme :-) DÍKY!!!

 

Během tohoto týdne se změnilo vládní nařízení ohledně vycházek, na které jsme samozřejmě ihned reagovali. Je možný pohyb klientů mimo zařízení (byty) a spoléháme na odpovědnost klientů a opatrnost, kterou projevili v uplynulých měsících. Pracovníci je neustále informují a upozorňují na možné nebezpečí, za což jim patří velký dík. 

Klienti DOZP i CHB pojedou na svátky domů. Našim kamarádům přejeme, nechť si svátky krásně s rodinou užijí, pod stromečkem najdou spoustu dárečků a hlavně zdraví pro sebe i všechny své nejbližší!

Dovolte mi jako dříve každoročně před Vámi při příležitosti Společenského odpoledne, bohužel tentokrát jen takhle, poděkovat všem svým kolegům za spolupráci, týmovou práci a vše co vedlo k zvládání složité situace. Projevili ochotu, toleranci, kolegialitu a pochopení. Prostě vlastnosti, jež potřebuje každý pracovník v sociálních službách, ale někdy se projeví až v těžké situaci... Za to jim moc DĚKUJI! 

Ještě se musíme pochlubit... Byly dokončeny úpravy koupelen v podkroví, do konce roku proběhnou menší úpravy na odd. Juniorů, potřebné nákupy vybavení kuchyně ZDP, obměna nábytku, elektroniky a mnoho dalšího. Moc se těšíme až se budete moct přijít podívat osobně a setkáme se s Vámi! 

 

Klidný, pohodový víkend za všechny "pohodáře" přeje Petr Srnec (ředitel zařízení)