Aktuální informace ke dni 8. 1. 2021

Vážení přátelé, kamarádi a Vy co nás jakkoli podporujete...!

Chtěli bychom Vám popřát do roku 2021 jen to nejlepší a hlavně zdraví!!! Věříme, že jste v rámci možností s ohledem na situaci prožili vánoční svátky v klidu, pohodě a pod stromečkem našli to co jste si přáli!!!!

  •      I my jsme si užili vánoce s bohatou štědrovečerní večeří (viz foto z dřívějška) , rozbalovali jsme dárky od štědrého Ježíška, někteří z našich klientů si užili svátky doma se svými nejbližšími, které delší dobu neviděli a všichni společně si přejeme, ať se co nejdříve vše vrátí do normálních kolejí..!!
  • Možná sledujete opětovný nárůst výskytu, a proto  jsme museli zareagovat .. nastává zpětné opatření, že klienti CHB nebudou prozatím na víkendy doma. Návštěvy budou jen pro rodinné příslušníky po dobu max. 15 min s respirátorem ve vyhrazených prostorech. Pohyb venku prozatím zůstává a spoléháme na zkušenosti, individuální přístup pracovníků služeb ke klientům, aby jsme se navzájem chránili.  
  • V případě jakýchkoli dotazů, připomínek apod. jsme Vám samozřejmě k dispozici, proto se neobávejte volat!!!! 
  • Jsme velmi rádi, že všichni klienti DOZP nebo jejich opatrovníci souhlasí s dobrovolným očkováním. Také pracovníci včetně ředitele, vrchní sestry, ved. výchovy i soc. pracovnice projdou touto preventivní formou ochrany proti šíření nemoci. Budeme chránit sebe i ostatní. 
  • Na závěr roku se nám povedlo zdárně dotáhnout do konce pár úprav a obnovu zařízení. Patří mezi ně hlavně menší rekonstrukce koupelen, výměna podlah na oddělení Juniorů, nákup sedacího nábytku, vybavení kuchyně a další.
  • Na první lednové poradě vedení jsme seděli u "křišťálové koule" a zkoumali co naše zařízení čeká....)) Bohužel se v této době nedá něco plánovat, ale chápeme, že v této situaci jsme všichni. 
  • V tomto roce bychom také chtěli oslavit 30. výročí vzniku našeho zařízení.
  • O formě slavnostní akce Vás budeme s předstihem informovat a pevně doufáme v osobní setkání!!!


Za celý ZDP zdraví Petr Srnec