Aktuální informace ke dni 22. 1. 2021

Zdravíme přátelé!!!

Přinášíme pár "útržků" co se minulý týden v ZDP stalo...:-)

  • Opatření, daná již předminulý týden krizovým štábem zůstávají stále v platnosti. Tzn., že klienti CHB nebudou bohužel na víkendy doma. (dle doporučení vlády je to individuální a rozhoduje vedení zařízení., proto výjimky možné jsou..) Pro rodinné příslušníky zůstává ale možnost návštěv po dobu max. 15 min s respirátorem ve vyhrazených prostorech.
  • Jsme velmi rádi, že kolegyně, které postihl COVID měly většinou mírný průběh nemoci a většina pracovnic je již mezi námi..!! Ostatním přejeme hodně zdraví!!!
     
  • Bohužel se nově objevil ten „darebák“ u klientky CHB. Opatření byly projednány s pracovnicemi služby a věřme, že i u Lenky bude průběh bezproblémový a nemoc se nerozšíří…

  • I přes všechna úskalí, které přináší tato doba se snaží naši pracovníci o zpestření denních činností klientů. Za respektování všech opatření se naši klienti v menších skupinkách baví na vycházkách, terapeutických a pomocných pracích, sportu apod.

  • Včera proběhlo dobrovolné očkování klientů i zaměstnanců služby DOZP. (podrobnosti na web. stránkách i fc Zeleného domu pohody). Všichni klienti této služby (v některých případech opatrovníci) souhlasili s vakcinací. Chtěl bych alespoň touto formou vyjádřit  poděkování očkovaným pracovníkům, že šli příkladem ostatním, i když samozřejmě chápu a respektuji slovo - dobrovolnost.


Chtěl bych jménem vedení ZDP opětovně vyjádřit poděkování za trpělivost a shovívavost zejména rodičům i opatrovníkům, že chápete opatření, kterými se snažíme chránit zejména naše klienty, možnost poskytování služby (personál) a v neposlední řadě i Vás samé…

 

 

Za všechny  ze ZDP Vám vše NEJ přeje Petr Srnec