Novoty k 29. 1. 2021

Dobrý den přátelé!!!

Pozdravujeme a přinášíme nějaké "novoty" za ZDP.

  • Všichni jsme doufali , že se klienti chb, kteří jezdili domů, podívají po delší době za svými blízkými. Bohužel zpřísnění vládních opatření to nedovolují, a proto zůstává jen možnost návštěv, které jsou jen pro rodinné příslušníky po dobu max. 15 min s respirátorem ve vyhrazených prostorech. Pohyb venku pro naše uživatele a týkající se opatření zůstává v platnosti. Spoléháme na zkušenosti, individuální přístup ke klientům apod.
  •  Nejenom já, ale i celý krizový štáb si je vědom jak složitá situace je. Ale procházíme jí všichni (klienti, jejich rodiče, personál) a bez vzájemné pomoci ji budeme zvládat těžko.
  • Podmínky jsou složité a tomu odpovídají opatření, které jsou zavedena zejména proto, abychom mohli pokračovat v poskytování jednotlivých služeb. Uvědomujeme si, že pracujeme v sociálních službách a naším úkolem je pomáhat potřebným. Bohužel není možné v této době uskutečnit pravidelnou schůzku rodičů a opatrovníků, proto se na nás neváhejte s čímkoli obrátit telefonicky či elektronickou poštou.
  •  Klientka CHB nakažená minulý týden Covidem měla mírný průběh, nyní se cítí již dobře a její spolubydlící byla testována s negativním výsledkem, a proto se může vrátit do svého zaměstnání.
  •  Provedené očkování nemělo u žádného z klientů vedlejší nepříznivé příznaky. Ty se bohužel projevily u jednoho zaměstnance v těžší podobě a u některých mírnou bolestí paže a hlavy, ale dobrou zprávou je, že už odezněly.
  • Zasíláme srdečné pozdravy pro "parťáky", kteří jsou zatím doma a věříme, že se brzy všichni společně sejdeme.
  • A dovolte mi zakončit zpravodajství gratulační zprávou, že se před neuvěřitelnými 75 lety narodila naše bývalá kolegyně, paní Liba Svobodová!!! V zastoupení všech ze Zeleného domu pohody jí osobně popřála mnoho zdraví a pohody do dalších let, Helenka Vaňáčková.