O pracovní terapie je zájem

HODONÍN - Sílící epidemiologická opatření samozřejmě mají neblahý dopad i na uživatele naší služby Chráněné bydlení, z nichž některým již výrazně schází sociální kontakt. Ve spolupráci s pracovnicemi našeho denního stacionáře jsme jim nabídli odreagování v terapeutických dílnách, což se setkalo s obrovským ohlasem a zájmem.
Samozřejmě při organizaci terapií je třeba vše důkladně promýšlet, a to od docházky a dopravy, přes striktní oddělování uživatelů jednotlivých služeb až po stravování. Zatím ale vše funguje dle představ a hlavně je spokojenosti klientů. (em)