Důležité informace ke dni 5. 3. 2021

Vážení přátelé,

situace u nás v ZDP je stabilizovaná, přesto Vám posílám pár čerstvých informací s ohledem na nová opatření, na kterých se domluvil krizový štáb našeho zařízení.

Klienti služeb DOZP a CHB nepojedou minimálně dva víkendy domů, a to z důvodu celkového zhoršení epidemiologické situace. Uživatelům jsme tuto situaci vysvětlili a přijali ji velmi solidně. Ze stejného důvodu jsou návštěvy zakázány ve všech prostorách budovy i v bytech (případně jen mimořádně s dovolením vedení zařízení). Vycházky uživatelů organizujeme jen v areálu ZDP a činnost v aktivizačních dílnách pokračuje ve stejném „modelu“ dle individuálních rozpisů. Přesuny z bytů do dílen organizujeme pěšky s respirátory, a to kvůli alespoň částečnému tělesnému pohybu a předcházení možné nákazy v MHD!

Klientům není dovoleno provádět žádné nákupy či návštěvy obchodních center, přičemž individuální nákupy dle přání provádějí výhradně naši pracovníci a zásobování potravinami na bytech na CHB zajišťují pracovnice této služby.

Věřím, že všechna naše nová opatření přijímáte s pochopením a přeji i vám klid, rozvahu a pochopení v rámci tzv. celostátního lockdownu. Jednou bude líp.

 

Hezký a klidný víkend!

Petr Srnec (ředitel zařízení)