I my jsme poděkovali za 1. linii

HODONÍN - Aktivní účastí jsme dnes podpořili akci pořádanou naším podporovatelským spolkem Benatura. Desítky spoluobčanů tancem Jerusalema poděkovali lidem v 1. linii. (em)