Pomáháme s následky tornáda

HODONÍN - Po nutném potornádovém úklidu našeho rozlehlého zahradního areálu, do kterého se zapojila většina zaměstnanců, schopní uživatelé, a také několik dobrovolníků, jsme vyrazili i do blízkého okolí, abychom přiložili ruce, lopaty a košťata k dílu.
Pomohli jsme vyčistit garáže, které nejspíš patří imobilním seniorům, suť z okolních rozprášených střech, a také hromadu nepotřebných plechů. Zítra, pokud počasí dovolí, budeme pokračovat. (em)