Zelený dům pohody oslavil 30 let svého založení

HODONÍN - Každý, kdo zavítal dne 22. 10. 2021 do společenského sálu Evropa, prožil krásný den plný humoru, vzpomínání, silných emocí a skvělé zábavy, jenž přinesla Slavnostní akademie Zeleného domu pohody – zařízení pro osoby s mentálním postižením. Před bohatým programem, který zahrnoval několik hudebních i divadelních vystoupení, které klienti spolu s pracovníky přítomným předvedli, přivítal přítomné ředitel ZDP Petr Srnec a ocenil dlouholeté podporovatele zařízení v čele se starostou města Liborem Střechou. Ocenil dlouhodobou spolupráci a podporu vedení města a také ostatních organizací. K dobré náladě a hladkému průběhu přispěl známý moderátor Rádia JIH Petr Indra.
Diváci se mohli těšit na bohatou plejádu různých žánrů. Jako první představila své schopnosti a svůj talent hudební skupina pod vedením Eduarda Mezery s písní „Sametová“. Následovalo stínové divadlo s názvem „Jak šel čas v ZDP“, jehož garantem byla pracovnice S. Jurenová. Představení bylo podbarveno písní „Být stále mlád“, a už z názvu je zřejmé, že se jednalo o emocionální vystoupení. V další části programu byla spuštěna fotoprezentace „Takové jsme byly“, která divákům představila stávající klientky Zeleného domu pohody od útlého věku až po věk současný. S písní „Srdce nehasnou“ předvedly taneční vystoupení uživatelky s nejvyšší mírou podpory spolu s pracovnicemi na invalidních vozících. Následovala další fotoprezentace „Takoví jsme byli“, ve které se tentokrát představili uživatelé - muži Zeleného domu pohody. V další části Slavnostní akademie byly poctěny„legendy ZDP“ pracovníci starající se o klienty již 30 let od vzniku nynějšího ZDP, dříve Ústavu pro mentálně postiženou mládež a dospělé. Obdrželi ocenění za dlouholetou práci a vykonávanou činnost v zařízení.
„Chráněné bydlení v rytmu a pohybu“, takový název neslo sportovně – taneční vystoupení uživatelek chráněného bydlení, pod vedením pracovnice Mgr. Lenky Ondrůjové. Humorně laděná scénka rozpohybovala nemálo přítomných a všem vykouzlila úsměv na tváři. Jako poděkování všem maminkám za starostlivou péči, kterou svým dětem věnují, zazpíval píseň „Máma mi na krk dala klíč“ vedoucí výchovného úseku a zároveň režisér a scénárista celého programu - Eduard Mezera. A jak jinak by měla Slavnostní akademie skončit než veselým, tanečně - hudebním vystoupením pod vedením pracovníka S. Dobiáše s názvem „Pohoda v šumu a svitu“. S písní od D. Nekonečného, autentickými kostýmy, prskavkami a konfetami za bujarého potlesku obecenstva uživatelé rozesmáli a potěšili všechny přítomné.
Na závěr programu využil ředitel zařízení Petr Srnec slavnostní chvíle k předání malého symbolického dárku a před aplaudujícím hledištěm poděkoval svým kolegům nejen za přípravu skvělého, zábavného odpoledne, ale i za náročnou práci s klienty a celkovou spolupráci. (bg)