Návrat k normálu odstartovala porada pracovníků přímé péče

Vážení přátelé ZDP!
Po strašně dlouhé době skoro dvou let jsme se mohli osobně setkat s kolegy alespoň úseku přímé péče. Vinou opatření, obavy z možného šíření nákazy apod. jsme řešily nastálé problémy v co nejužším kruhu. Pevně věříme, že jsme společně s pracovním týmem i klienty nejhorší okamžiky překonali a sluníčko, příchod jara a krásné počasí naznačují, že už „bude líp"..
S velkým ředitelským poděkováním začala tato porada. Ocenil kolegiální přístup při řešení personálních zástupů, nutných krátkodobých organizačních změn, zachování kvality poskytovaných služeb a také trpělivost klientů a jejich rodičů či opatrovníků při nutném omezení návštěv, vycházek, nošení respirátorů atd. Také svým kolegům poděkoval za improvizaci, aktivitu i motivování uživatelů v době kdy mohla nastat „ponorka". Krátké výlety, akce v menším rozsahu, práce v aktivizačních dílnách či pestrost činností zaslouží velké poděkování.
Během dlouhé doby pandemie se u nás vystřídalo mnoho pracovníků na zástup, v rámci možností i praktikantů, a také jim patří velký dík, že nám pomohli. Někteří z nich ještě zůstávají a přinášejí spolu s prací i nové myšlenky, nápady, inspiraci, přístup a další, co je potřebné zejména pro naše klienty, aby neviděli neustále stejné obličeje..))
Budeme plánovat a snad i realizovat dřívější pravidelné komunity klientů, schůzky s rodiči a další... Prostě návrat do normálu.
Společně se spolkem dobrovolníků - hlavním pořadatelem benefičního plesu a dětským domovem za sebou máme úspěšný ples BENATURA. Doufám, že se všem účastníkům líbil a chtěl bych poděkovat sponzorům za jeho podporu a členům spolku za organizaci.
Již v dubnu bychom chtěli navázat na tradici Jarních plaveckých závodů - memoriálu zakladatelky ZDP paní Ludmily Švachové. Přislíbená účast a hlavně „netrpělivost" plavců z ostatních zařízení (jak se do Hodonína těší)) nás motivuje a zároveň zavazuje ke kvalitní přípravě této sportovní akce a samozřejmě k poctivému tréninku.
Na přelomu května a června pojedeme do oblíbených Jeseníků na ozdravný pobyt. Všechny Vás prosíme o přání slunečného počasí, ať se jeden z našich největších klientů (nemůžeme jmenovat)) může vykoupat ve venkovním bazénu..
Přejeme Vám všichni ze ZDP pohodu a hlavně zdraví!
Petr Srnec (ředitel zařízení)