Komunita uživatelů ZDP

Dnes proběhla dlouho očekávaná komunita uživatelů Zeleného domu pohody, která se z důvodu covidových opatření nemohla delší čas uskutečnit. Komunita byla zahájena velkým poděkováním uživatelům nejen za účast na benefičním plese Benatura, ale také za dodržování pravidel a opatření spojených s již zmiňovanou covidovou dobou.

Uživatelé byli dále sociální pracovnicí seznámeni s aktuálním obsahem domácího řádu. A aby si obsah lépe zapamatovali, seznámení s ním proběhlo poutavou formou otázek.

Vedoucí výchovy poté všechny přítomné informoval o plánovaných akcích a pobytech Zeleného domu pohody.

Na závěr měl každý zúčastněný možnost sdělit své připomínky, poděkování, vzkazy nebo návrhy.

Komunita proběhla v pozitivním duchu a uživatelé si z ní odnesli spoustu užitečných informací.