Pálení čarodějnic

Ani Zelený dům pohody v sobotu 30. 4. 2022 neotálel a upálil svou čarodějnici. Tu si uživatelé s pomocí pracovnic nejprve sami vyrobili a nejen ji, ale také další tematické doplňky v podobě klobouků. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a tak nechybělo ani tradiční opékání špekáčků.