Schůzka s rodiči pobytových služeb

Dne 6. 5. 2022 byly obnoveny pravidelné schůzky rodičů/opatrovníků klientů s vedením Zeleného domu pohody, které nemohly být doposud, kvůli covidovým opatřením uskutečňovány. Na pátečním sektání ředitel ZDP všechny přivítal a poděkoval všem za spolupráci při zvládání "covidového" období. Účastníci byly dále seznámení s informacemi ohledně zvyšování důchodů, navýšení úhrad o 20,- Kč/den za stravu a 10,- Kč/den za ubyotvání. Dále o plánovaných akcích, jako je ozdravný pobyt v Jeseníkách , a to od 29. 5. - 3. 6. 2022. Vrchní sestra A. Hrušková informovala o průběhu covidové doby a dalším. Rodiče byly požádáni o vyplnění lístků ohledně pobytu klientů v zařízení během prázdninových měsíců. Soc. pracovnice seznámila přítomné s vyhodnocením dotazníků spokojenosti. Na závěr všechny přítomné ženy/maminky obdržely ke Dni matek růži.