Tutanchamon v Brně

Dne 24. 10. 2022 se několik klientů služby chráněné bydlení vydalo na fantastickou cestu do minulosti, aby odhalili největší archeologický poklad světa. A to prostřednictvím velkolepé, celosvětové výstavy "Tutanchamon" na výstavišti v Brně. Zde měli možnost vidět pohřební komory a poklady samotného faraona. (BG)