Internetová aukce výrobků

Vážení přátelé!!
Zelený dům pohody je příspěvková organizace pro dospělé lidi s mentálním postižením. Každoročně pořádáme „Aukci výrobků“ našich klientů, kteří je vytváří pod vedením pracovnic v terapeutických dílnách – keramické, košíkářské, šicí a "kutilské", tato činnost uživatele velmi naplňuje. Díky této aukci je možné vydražit originální dílka včetně výrobků klientů denního stacionáře, jenž je jednou z našich poskytovaných služeb. Předešlé roky se na našich aukcích pravidelně scházely asi tři desítky lidí z úřadu Města Hodonín, podnikatelské sféry všech oborů apod. Letos se jedná již o 19. ročník této akce.  Bohužel i letos (potřetí a doufáme, že naposledy) jsme vzhledem k možnému výskytu Covid-19 přistoupili k elektronické formě.

Je nám velmi líto, že tuto akci nepořádáme v tradiční "osobní" formě, aby dárci – dražitelé mohli sami zhlédnout prostředí a samotné uživatele v prostředí, ve kterém žijí. Snad v roce 2023, do kterého Vám, alespoň touto formou, přeji za všechny ze Zeleného domu pohody spoustu zdraví, spokojenosti a úspěchů v pracovním i osobním životě!!

Za krásné částky z předešlých aukcí jsme v minulosti pořídili např. novou keramickou pec, přispěli na nákup nového vícemístného klimatizovaného auta, vyměnili podkrovní okna stará 20 let a mnoho dalšího. Věřte, že vydražená částka bude použita smysluplně a hospodárně. Např. na materiál pro tvorbu dalších výrobků či vybavení našeho zařízení, aby se zde klienti cítili co nejlépe.

Mgr. Srnec Petr - ředitel Zeleného domu pohody