První pozdrav v roce 2023

Naši uživatelé si užili vánoční pohodu, někteří v rodinném kruhu a ostatním se snažili pracovníci ZDP vytvořit sváteční náladu v bytech služby chráněného bydlení nebo v bažantnické budově.

V prvním lednovém týdnu si také zaměstnanci organizace vzájemně popřáli do roku 2023. Ředitel zařízení ještě jednou zhodnotil uplynulý rok, informoval spolu se zástupkyní o úkolech a "výzvách", menších personálních změnách a nezapomněl na malé finanční odměny za dobrou práci a také náborové příspěvky pro zastupující pracovnice (viz. foto), jež pomáhají s bezproblémovým chodem zařízení při onemocnění kmenovývh pracovnic, kterým všichni přejí hodně zdraví a brzký návrat do kolektivu.

Mějte se POHODOVĚ a díky za uplynulou i budoucí spolupráci!!

Za celý kolektiv pracovníků a všechny klienty ZDP Petr Srnec.

Finanční odměny