Poděkování


Vážené dámy, vážení pánové, vážené spolupracující organizace!!

Děkujeme Vám za podporu a spolupráci v roce 2018. I její zásluhou jsme mohli uskutečnit spoustu akcí pro naše klienty, zlepšit prostředí či podmínky jejich života, aby se mohl co nejblíže spojit s běžnými radostmi ale i starostmi nás všech, což je naším posláním - co největší přiblížení běžnému "dění" společnosti. Nakoupili jsme nové pomůcky do aktivizačních dílen, vyměnili jsme podlahové krytiny v denních místnostech, obměnili sedací nábytek, vylepšili jsme "vybavení" na bytech uživatelů, kteří využivají služby chráněného bydlení a spoustu dalšího.


Věřte, milí podporovatelé, že Vaše pomoc je využita smysluplně a hospodárně v zájmu našich uživatelů!! Velmi si jí vážíme a srdečně za ni DĚKUJEME!!!


Sponzoři rok 2018

Sponzoři rok 2017

Sponzoři rok 2016

Sponzoři rok 2015

Sponzoři rok 2014

Sponzoři rok 2013